4 آذر 1394 1

دانشمندان به دنبال خاموش‌کردن غریزۀ نوزادکشی در حیوانات

بیگ بنگ: محققان ژاپنی در تحقیق جدید دو ناحیه مغزی مرتبط با رفتارهای نوزادکشی و رفتارهای پدرانه را در موش‌ها شناسایی کردند. بسیاری از پستانداران مجرد از جمله شیرها، گوریل‌های کوهستان، موش‌ها و میمون‌ها به نوزادان نرهای دیگر جانوران حمله و آنها را می‌کشند اما زمانی که خودشان پدر می‌شوند، رفتار پدرانه‌ای از خود در…