6 اسفند 1395 0

تصویر نجومی روز: در فراسوی گروه محلی

بیگ بنگ: کهکشان NGC 2621 در فراسوی یک گروه محلی از کهکشان ها در فاصله ی 22 میلیون سال نوری از ما قرار دارد. بازوهای مارپیچی این جزیرۀ زیبا که در صورت فلکی جنوبی چند سر “مارآبی” واقع شده، مملو از خوشه هایی از ستارگان درخشان آبی رنگ، مناطق ستاره ای متمایل به صورتی و…