26 مرداد 1394 7

سخن انديشمندان – ريچارد فاينمن

شاعران مي‌گويند كه علم، زيبايي ستاره‌ها را ضايع مي‌كند، چون‌كه آن‌ها را صرفاً كره‌هايي از اتم‌ها و مولكو‌ل‌هاي گاز مي‌دانند. البته هيچ چيز «صرفِ» خودش نيست. من هم مي‌توانم ستاره‌ها را در آسمان شب كوير ببينم و شكوهشان را حس كنم. اما آيا كمتر از آني كه هست مي‌بينم يا بيشتر؟ عظمت افلاك، تخيلم را…

13 مرداد 1394 4

ديدگاه‌هاي فلسفي بور در مكانيك كوانتوم – قسمت دوم

تجزيه‌ ناپذيري سيستم‌هاي كوانتومي طبق اين اصل سيستم‌هاي كوانتومي، خواص ذاتي (مستقل از مشاهده) را ندارند. يعني سيستم كوانتومي و وسايل مشاهده، يك واحد تجزيه‌ناپذير مي‌سازند و در نتيجه خواصي كه به سيستم نسبت مي‌دهيم، در واقع متعلق به مجموعه‌ي سيستم و وسيله‌ي اندازه‌گيري است. به قول فاينمن: « در مكانيك كوانتومي، يك رويداد مجموعه‌‌اي…

21 تیر 1394 2

سخن انديشمندان

فيزيك عشق‌بازي با جان جهان است. فيزيك فرصت شناورشدن در ژرفاي ذرات تا كرانه‌هاي ناپيداي كرات است، لذت اين سفر را از دست ندهيم. – ريچارد فاينمن –    

21 اسفند 1393 1

سخن بزرگان

مردم از من مي‌پرسند: « آيا داريد به دنبال قوانين غايي فيزيك مي‌گرديد؟» نه، اين كار را نمي‌كنم. من تنها مي‌خواهم بيش‌تر از جهان سر در بياورم و اگر معلوم شود كه قانون غايي ساده‌اي هست كه همه چيز را توضيح مي‌دهد، خب باشد. كشف آن بسيار عالي است. اگر معلوم شود كه مانند پيازي…

20 تیر 1392 4

معرفي كتاب – شش قطعه آسان

تصور غلط و رايجي هست كه علم مقوله‌اي است فاقد جنبه‌هاي شخصي، بي‌طرف و كاملاً واقع‌نگر. فعاليت‌هاي انساني‌ِ ديگر، بيشترشان متأثر از روندهاي رايج، اميال و اشخاص‌اند. اما فرض بر آن است كه علم محدود به قواعد و روش‌هاي پذيرفته‌شده و مقيد به آزمون‌هاي بسيار دقيق‌ است. مهم نتايج‌اند. نه كساني كه آنها را به…

4 تیر 1392 0

سخن روز

    شاعران مي‌گويند علم از زيبايي ستارگان مي‌كاهد، ذرات كوچك و بي‌ارزشي همچون اتم. اما هيچ چيز بي‌ارزش نيست. من نيز مي‌توانم ستارگان را بر پهنه‌ي آسمان بنگرم و آن‌ها را احساس كنم. اما آيا من كمتر يا بيشتر مي‌بينم؟ بزرگي آسمان‌ها، تخيل مرا وسعت مي‌بخشد. خيره بر اين چرخ و فلك كوچك، چشمان…

6 اسفند 1391 5

عجايب دنياي كوانتوم – انتگرال مسير فاينمن

بعد از جنگ جهاني دوم، ريچارد فايمن يكي از شاگردان ويلر به ساده‌ترين اما در عين حال عميق‌ترين روش براي خلاصه‌سازي پيچيدگي‌هاي نظريه كوانتوم دست يافت كه در سال 1965 يكي از نتايج اين ايده، براي او جايزه نوبل را به ارمغان آورد. فرض كنيد كه مي‌خواهيد عرض اتاق را بپيماييد. از نظر نيوتون بسيار…

10 بهمن 1391 0

سخنان بزرگان علم

به همراه دانش بيشتر، راز بيشتري فرا مي‌رسد و فرد را اغوا مي‌كند كه همچنان به نفوذ در اعماق بپردازد. هرگز به احتمال نااميدكننده‌ بودن پاسخ توجه نكنيد. ما با لذت و اطمينان هر سنگ جديدي را زير و رو مي‌كنيم تا غرابت نامتصوري را كه به سوال‌هاي خارق‌العاده بيشتر منجر مي‌شود، بيابيم. كه اين،…