26 خرداد 1396 2

رکورد دورترین انتقال اطلاعات ِ کوانتومی شکسته شد!

بیگ بنگ: دانشمندان چینی موفق به شکستن رکورد مسافت انتقال اطلاعات کوانتومی شدند. تا پیش از این رکوردزنی، انتقال اطلاعات از طریق فوتون‌های در هم تنیده (entangled photons) فقط تا مسافت 100 کیلومتر امکان داشت اما ماهواره Micius  که ماه اوت پرتاب شد، این مسافت را به 1200 کیلومتر رسانده است.