2 مهر 1395 0

تحلیل ژنتیکی چهار گونه زرافه را نشان می دهد!

بیگ بنگ: پژوهشگران علم ژنتیک می‌گویند برخلاف آنچه که تاکنون فرض می‌شد، چهار گونه کاملا متفاوت از زرافه‌ها در قاره آفریقا وجود دارد. به عبارت دیگر زرافه‌ها همه از یک گونه و یکسان نیستند. از این چهار گونه، میزان جمیعت دو گروه در حد نگران‌ کننده‌ای کم شده است.

28 مرداد 1395 10

چگونه زرافه ها چنين گردن هاى بزرگی را پرورش دادند؟

بیگ بنگ: وقتى به حيواناتى با سازگارى خيلى بالا فكر مى كنيم، بى شك نام زرافه به ذهنمان خطور مى كند. همراه ديگر سازگارى هاى حيوانات مانند دندان هاى گربه ى دندان خنجرى و زور و قدرت ميگوى دهان پا، زرافه يكى از بارزترين مشخصه هاى تكاملى را دارد؛ گردنش.