22 مرداد 1399 0

یک اقیانوس زیر سطحی در “سرس” وجود دارد!

بیگ بنگ: سیاره کوتوله “سرس” که در کمربند اصلی سیارکی بین مریخ و مشتری قرار دارد، قطر آن ۹۴۰ کیلومتر است. بر اساس یافته‌های یک مطالعه جدید، این سیاره کوتوله احتمالا یک اقیانوس را زیر سطح خود پنهان کرده است.