برچسب گذاری توسط: ساختارهای ژنتیکی در فضا

بررسی تاثیر میکروجاذبه بر کروموزوم‌ها

بیگ بنگ: در بین آزمایش‌هایی که قرار است به زودی در ایستگاه فضایی بین‌المللی به انجام برسد پروژه‌ای به چشم می‌خورد که هدف آن بررسی نحوه تاثیر میکروجاذبه بر کروموزوم‌های انسانی است.