6 اسفند 1397 0

دانشمندان علت شکل دنباله‌دار 67P را توضیح دادند

بیگ بنگ: بیش از دو سال پس از قطع ارتباط آژانس فضایی اروپایی با فضاپیمای روزتا، دانشمندان اطلاعاتی را دربارۀ تاریخ و تکامل دنباله‌دار 67P اعلام کردند. دانشمندان با موفقیت نیروهای تنشی که دنباله‌دار 67P را میلیون‌ها سال پیش تشکیل داده‌اند اندازه‌گیری کردند.