1 شهریور 1397 2

هرم بزرگ جیزه امواج الکترومغناطیسی را متمرکز می‌کند

بیگ بنگ: گروهی از محققان فیزیک هرم بزرگ جیزه را بررسی کردند و چیز کاملاً شگفت‌انگیزی کشف کردند- شکل این هرم برای متمرکز ساختن برخی از انواع امواج الکترومغناطیسی، مطلوب است. این رویکرد نظری احتمالاً هیچ‌گونه اطلاعاتی در مورد این آرامگاه مصری ارائه نمی‌دهد، اما ممکن است منجر به ایجاد نانوتکنولوژیِ بهتری شود.