برچسب گذاری توسط: ساخت کامپیوترهای کوانتومی

فیزیکدانان برای اولین بار توانستند مکان دقیق یک اتم را مشخص کنند!

بیگ بنگ: محققان توانستند با استفاده از میکروسکوپ تونلی روبشی(STM) با رزولوشن اتمی مکان دقیق یه اتم را مشخص کنند. این پیشرفت جدید قدم بزرگی در توسعه ی محاسبات دقیق تر کوانتومی است.