۱۰ مهر ۱۳۹۳ 1

شکار شعله های سوزان از اعماق فضا

بیگ بنگ: دانشمندان ناسا در ۲۳ آوریل ۲۰۱۴ با استفاده از تلسکوپ فضایی اشعه ایکس سوئیفت، جرقه عظیم ستاره ای را رصد کردند، طبق بررسی ها این جرقۀ بی سابقه ۱۰ هزار برابر قدرتمندتر از انفجارهای خورشیدی برآورد شده است.