2 اسفند 1392 0

هابل ستاره ای غول پیکر را شکار کرد!

بیگ بنگ: تلسکوپ فضایی هابل در یکی از تازه‌ترین تصاویر خود، ستاره ی RS -سگان تازی را در میان گرد و غبار سحابی اش شکار کرد. این ستاره که 10 برابر سنگین‌تر از خورشید میباشد، سحابی اطراف خود را روشن کرده است.