21 تیر 1396 2

کشف کوچکترین ستاره جهان

بیگ بنگ: منجمان دانشگاه کمبریج موفق به کشف کوچک‌ترین ستارۀ جهان شدند که در فاصله ۶۰۰ سال نوری از زمین واقع شده، این جرم کیهانی فقط اندکی بزرگ‌تر از زحل است و کشش گرانشی سطح آن 300 برابر قوی‌تر از جاذبه‌ای است که انسان‌ روی زمین حس می‌کند.