3 شهریور 1398 0

میلیون‌ها ستاره در اُمگا قنطورس

بیگ بنگ: خوشۀ ستاره‌ای کروی به نام اُمگا قنطورس که NGC 5139 نیز نامیده می شود 15 هزار سال نوری با زمین فاصله دارد. این خوشه حدود 10 میلیون ستاره دارد که خیلی قدیمی‌تر از خورشید ما هستند، همچنین گستردگی این توپ ستاره‌ای به اندازۀ 150 سال نوری است.