1 شهریور 1393 0

کشف شواهدی از قدیمی‌ترین ستارگان جهان!

بیگ بنگ: دانشمندان نخستین شواهد از ستارگان عظیمی را یافته‌اند که جهان آغازین را اشغال کرده بودند،  این ستارگان دارای جرمی صدها برابر خورشید بودند، عمری کوتاه داشتند و امروزه هیچ یک از آن‌ها در قید حیات نیستند.