28 اردیبهشت 1398 0

درخشش یک ستاره پر نور

بیگ بنگ: در این تصویر یکی از درخشان‌ترین ستارگان آسمان دیده می شود که تقریبا 10 برابر جرم خورشید ما را دارد و به طور میانگین 15 هزار برابر درخشان‌تر است.