27 خرداد 1396 4

توضیحی برای سردی بیش از حد سحابی بومرنگ

بیگ بنگ: سرانجام دانشمندان توانستند توضیح دهند که چرا سحابی بومرنگ از فضای اطراف خود سردتر است. در فاصله حدود 5000 سال نوری از زمین، سحابی عجیب و مرموزی وجود دارد که متوسط دمای آن به 1 درجه کلوین(-272.15 درجه سانتی گراد) می رسد که این دما، سحابی بومرنگ را به سردترین جسم طبیعی در…

2 بهمن 1393 5

سردترین و گرمترین منطقۀ کیهان کجاست؟

بیگ بنگ: فضا به خودی خود سرد یا گرم نیست، چرا که بدون وجود ماده‌ای با تغییرات حرارتی، دما هیچ معنایی ندارد. از آنجا که حدی نهایی برای سرما وجود دارد که همان صفر مطلق یا منفی ۲۷۳.۱۵ درجه سانتیگراد است، امکان ندارد چیزی بتواند از این دما سردتر شود. اما وقتی در مورد حداکثر…

6 آبان 1392 0

شناسایی سردترین منطقه کیهان

بیگ بنگ:سردترین جای کیهان کجاست؟ ستاره شناسان با استفاده از تلسکوپ رادیویی آلما ( ALMA)  سردترین جای جهان را شناسایی کرده اند. این منطقه در“سحابی بومرنگ” در 5،000 سال نوری از ما و در صورت فلکی قنطورس قرار دارد، این ناحیه سرد دمایی برابر منفی 458 درجه فارنهایت (272.2- سانتی گراد) دارد. نام علمي آن 3074547…