5 تیر 1399 1

سحابی بچه قورباغه

بیگ بنگ: این نمای تلسکوپی زیبا، مناطق مرکزی سحابی نشری IC 410 را نشان می‌دهد که در زیر آسمان حومه شهر با فیلترهای باند باریک گرفته شده است.

17 اردیبهشت 1396 0

تشکیل ستارگان در سحابی بچه قورباغه

بیگ بنگ: این همه شلوغی در سحابی بچه قورباغه برای چیست؟ تشکیل ستارگان! انتشار گرد و غبار در سحابی بچه قورباغه که با نام IC 410 هم شناخته می‌شود در فاصلۀ 12 هزار سال نوری از ما در صورت فلکی ارابه ران صورت می گیرد.