21 اردیبهشت 1394 0

مورچه‌ی کیهانی غول‌ پیکر

بیگ بنگ: چرا این مورچه٬ شبیه یک کره‌ی بزرگ نیست؟ سحابی سیاره‌‌نمای دو قطبی مورچه(Mz3) در اثر مرگ یک ستاره‌ی شبیه به خورشید که بدون شک کروی بوده، شکل گرفته است، این سحابی در صورت فلکی گونیا واقع شده و 8000 سال نوری از زمین فاصله دارد.