13 آبان 1393 0

سخن بزرگان

امروز افتخار يك دانشمند به جزئيات است، يعني كشف و تنظيم كوچكترين اسرار طبيعت در يك حوزه‌ي محدود باريك. اين طبيعتاً همراه است با احترام بيشتر به متخصص در يك رشته‌ي خاص به قيمت از دست دادن فهم ارزش همبستگي‌ها در يك مقياس بزرگ‌تر. در اين دوران به سختي مي‌توان از يك بينش علمي وحدت‌يافته…

28 فروردین 1392 0

سخن بزرگان علم

الیور وندل هولمز | Oliver Wendell Holmes: ذهنی که با تجربه‌ها و آزمایشات جدید تقویت شده و شکل می‌گیرد هرگز به ابعاد و عادت‌های قبلی بر نمی‌گردد. A mind that is stretched by new experience can never go back to its old dimensions