21 مرداد 1392 1

سخن اندیشمندان

فیزیک کوانتوم، یگانگی بنیادی جهان را آشکار می کند. – اروین شرودینگر – ( 1887 – 1961) زاد روز این دانشمند بزرگ را تبریک عرض می کنیم، فیزیکدان اتریشی و تنها پسر رودولف شرودینگر بود. او از جمله کسانی بود که در تئوری موج مشارکت داشت و نتایج اساسی در زمینه نظریه کوانتومی از مکانیک…