30 مهر 1392 3

سخن روز

فکر نمی کنم همین الان وقتش باشد، ولی نزدیک است. با کمال تاسف باید بگویم که من در آخرین نسلی هستم که می میرد. – جرالد ساسمن – استاد مهندسی برق و محقق هوش مصنوعی در دانشگاه MIT