13 آبان 1393 0

سخن بزرگان

امروز افتخار يك دانشمند به جزئيات است، يعني كشف و تنظيم كوچكترين اسرار طبيعت در يك حوزه‌ي محدود باريك. اين طبيعتاً همراه است با احترام بيشتر به متخصص در يك رشته‌ي خاص به قيمت از دست دادن فهم ارزش همبستگي‌ها در يك مقياس بزرگ‌تر. در اين دوران به سختي مي‌توان از يك بينش علمي وحدت‌يافته…