25 اردیبهشت 1397 1

کشف تپ اختری در مدار فوقِ فشرده!

بیگ بنگ: اخترشناسان با استفاده از کاوشگر ترکیب درونی ستاره نوترونی(NICER) متعلق به ناسا، شواهدی پیدا کردند که نشان می دهد یک تپ اختر میلی ثانیه‌ای بنام J17062 در یک منظومه دوتایی فوق ِ فشرده قرار دارد. در این منظومه، J17062 و همتای کوتوله سفیدش به دور مرکز جرم در عرض 38 دقیقه می چرخند.