15 مرداد 1397 1

کرم‌های 42 هزار ساله‌ به زندگی بازگشتند!

بیگ بنگ: به گفته‌ی دانشمندان، کرم‌هایی که در لایه‌ی منجمد دائمي اعماق زمین یخ زده‌ بودند پس از 42 هزار سال به زندگی بازگشتند. دو کرم لوله‌ای یا  یا نماتد از سیبری برای باری دیگر پس از عصر پلیستوسن در حال حرکت و غذا خوردن هستند.