3 مرداد 1397 6

تنهایی برای سلامتی انسان مضر است!

بیگ بنگ: تنهایی یک وضعیت متداول است که تقریبا یک نفر از هر سه بزرگسال از آن رنج می برند. تنهایی به مغز و دستگاه ایمنی آسیب زده و می تواند به افسردگی و خودکشی منجر گردد. تنهایی می تواند به مانند استعمال دخانیات شما را در معرض خطر مرگ زودرس قرار بدهد.

30 تیر 1395 0

تعیین ضریب هوشی با کمک ام آر آی

بیگ بنگ: محققان می گویند که اسکن ام آر آی می تواند میزان هوش یک انسان را نشان بدهد و همین امر نیز می تواند در آینده ای نه چندان دور به جهشی بزرگ در زمینه هوش مصنوعی منتهی شود.