1 تیر 1397 1

دلیل بروز سندروم موهای شانه نشونده چیست؟

بیگ بنگ: «تیلور مک گوون» دختر 18 ماهه اهل شیکاگو با لقب اینشتین کوچک شناخته می‌شود زیرا موهایش همیشه ژولیده و غیر قابل شانه کردن است. موهای نامرتب او از یک بیماری ژنتیکی نادر به نام «سندروم موهای شانه نشونده» نشات می گیرد.