برچسب گذاری توسط: سن واقعی انسان

محاسبه “سن بیولوژیکی” با استفاده از ژن های انسان

بیگ بنگ: محققان با خوانش “امضایی” براساس ۱۵۰ ژن موفق به تعیین سن بیولوژیکی اشخاص شده اند که ممکن است متفاوت از سن تاریخی افراد باشد. افزون بر این، به گفته محققان سن بیولوژیکی...