۱۳ آبان ۱۳۹۳ 0

آموزش نجوم و اخترفیزیک مقدماتی – فشار تبهگنی الکترون و نوترون

فشار تبهگنی الکترون (Electron Degeneracy Pressure) فشار در یک ستاره کوتوله‌ی سفید به دلیل ترکیب ویژگی‌های ذره‌ و موج مانند الکترون بالا می‌رود. طبق مکانیک کوانتومی، فقط امکان دارد تعداد معینی از الکترون‌ها در یک فضای ثابت به زور جا داده شوند، در هسته‌ی خورشید در این لحظه فضای زیادی وجود دارد، ولی هنگامی که…