16 بهمن 1393 8

باورهای نادرست درباره حیوانات

بیگ بنگ: همه ما از کودکی داستان‌ها شنیده‌ایم و کارتون‌های زیادی دیده‌ایم که حیوانات، شخصیت‌های اصلی آن را تشکیل می‌دادند. در این داستان‌ها معمولا برخی حیوانات یک ویژگی خاص و مشابه انسان داشتند.

2 دی 1393 6

دنياي سگ ها

بیگ بنگ: احتمالا حدود 15 هزار سال و به تعبيري 33 هزار سال پيش، نژاد خاصي از گرگها به خاطر ترس كمتر از انسان به او نزديك شدند. انسانها از اين نزديكي استقبال كرده و به آنها غذا و پناه دادند. از آن زمان به بعد اين گرگها به وفادارترين دوست آدمي يعني سگ تبديل…