۲ تیر ۱۳۹۵ 0

کشف جوان ترین سیاره ی فرا خورشیدی

بیگ بنگ: یک تیم از ستاره شناسان وجود یک سیاره جوان را تنها با عمر یازده میلیون سال که در فاصله بسیار نزدیک به دور ستاره اش می چرخد با دوره ی چرخش ۵.۴ روزه، تایید کردند. اندازه ی این سیاره حداقل ۵ برابر زمین است و یک ابر نپتون محسوب می شود.

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ 0

کشف سیارۀ فرا خورشیدی عجیب و منزوی !

بیگ بنگ: دانشمندان سیاره ای فراخورشیدی را کشف کردند که فاصله اش تا ستارۀ مادری اش ۲۰۰۰ برابر فاصله زمین تا خورشید است. یک دور چرخش این سیاره به دور ستاره اش معادل ۸۰۰۰۰ سال ِ زمینی بطول می انجامد. این دورترین فاصله چرخش یک سیاره به دور ستارۀ مادری اش می باشد.