26 آذر 1399 2

میزان آب مایع در مریخ از آنچه تصور می‌شد، کمتر است

بیگ بنگ: پیشتر محققان شواهدی مبنی بر حضور یک دلتا در مریخ پیدا کرده بودند و حال اندازه‌گیری‌های انجام شده در سطح سیاره مریخ نشان می‌دهد که میلیاردها سال پیش آب مایع در سطح این سیاره سرخ جریان داشته است اما میزان آب مایع در مریخ کمتر از آنچه تصور می‌شد، است.