18 اسفند 1399 1

سیارۀ شازده کوچولو

بیگ بنگ: سطح این سیاره کمی شبیه مریخ به نظر می‌رسد. البته این در واقع سیاره زمین است. در این تصویر دیجیتالی چند تکه از سیاره زمین، یک موزاییک ۳۶۰ درجه را در نزدیکی “سن پدرو” در صحرای آتاکامای شیلی می‌بینیم.

25 شهریور 1398 0

از سیاره کوچک تا سیارات فراخورشیدی

بیگ بنگ: این سیارۀ کوچک یک موزاییک ۳۶۰ در ۱۸۰ درجه‌ای است که در صحرای آتاکامای شیلی گرفته شده است. این گنبدهای به ظاهر بزرگ منزلگاه تلسکوپ‌های ۱ متری رصدخانه جنوبی اسپکولوس(SPECULOOS) هستند.