9 اردیبهشت 1399 2

مدار سیارک مشهور را مشاهده کنید

بیگ بنگ: سیارک مشهور روز چهارشنبه از فاصلۀ ۶.۲۹ میلیون کیلومتری از کنار زمین عبور می‌کند. این فاصله تقریبا ۱۶ برابر فاصلۀ زمین تا ماه است. میانگین فاصلهٔ زمین تا ماه ۳۸۴٬۴۰۳ کیلومتر است. در این ویدئو می‌توانید چگونگی گذر این سیارک در مدارش، از کنار زمین را مشاهده ‌کنید. (مدار سیارک با رنگ سفید…