31 فروردین 1396 0

نمایی از سیارک 2014 JO25

بیگ بنگ: یک روز قبل از نزدیک شدن ِ سیارک 2014 JO25 به زمین، این سیارک توسط یک رادار با آنتن 70 متری از مجتمع ارتباط فضایی گلدستون ناسا در کالیفرنیا عکسبرداری شد.