9 خرداد 1397 1

سیارکی که بصورت معکوس گردش می‌کند

بیگ بنگ: چرا سیارک 2015 BZ509 به دور خورشید بصورت ِ معکوس می چرخد؟ همانطور که در این انیمیشن برجسته نشان داده شده، سیارک‌های تروجان مشتری در دو گروه اصلی به دور خورشید گردش می کنند – یک گروه درست در جلوی مشتری و گروه دیگر درست در پشت آن.