9 اردیبهشت 1399 2

مدار سیارک مشهور را مشاهده کنید

بیگ بنگ: سیارک مشهور روز چهارشنبه از فاصلۀ ۶.۲۹ میلیون کیلومتری از کنار زمین عبور می‌کند. این فاصله تقریبا ۱۶ برابر فاصلۀ زمین تا ماه است. میانگین فاصلهٔ زمین تا ماه ۳۸۴٬۴۰۳ کیلومتر است. در این ویدئو می‌توانید چگونگی گذر این سیارک در مدارش، از کنار زمین را مشاهده ‌کنید. (مدار سیارک با رنگ سفید…

13 اسفند 1398 5

سیارک 4 کیلومتری به زمین برخورد نمی‌کند!

بیگ بنگ: متاسفانه شایعه‌ای منتشر شده مبنی بر اینکه یک سیارک 4 کیلومتری قرار است تا یک ماه آینده به زمین برخورد کند، بررسی‌ها نشان می‌دهد این خبر کذب است و این سیارک با فاصلۀ زیادی از کنار زمین عبور می‌کند.