21 بهمن 1392 0

مشاهده آناتومی یک سیارک برای اولین بار!

بیگ بنگ: دانشمندان انگلیسی با استفاده از 12 سال تصاویر یک سیارک نزدیک به زمین، توانسته‌اند برای اولین بار تراکم داخلی آن را اندازه‌گیری کنند. دانشمندان معتقدند که این سنگ های فضایی تغییرات و تراکم عجیب و غریبی دارند.