30 مرداد 1393 0

درخشش “مریخ” به اندازه “ماه” نمی شود!

بیگ بنگ: شایعه ی نزدیک شدن مریخ به زمین و مشاهده 2 ماه نورانی در شب 5 شهریور 93 به حدی شوخی با مزه ای بود که بعضی دوستان این موضوع را جدی گرفته بودند، بنابراین بر آن شدیم تا خبری در این مورد منتشر کنیم تا ببینیم واقیعت از چه قرار است.