21 اردیبهشت 1392 0

ایجاد شبکه اینترنتی بین سیاره ای!

ناسا با موفقیت اولین شبکه اینترنتی بین سیاره ای را آزمایش کرد. سازمان فضایی آمریکا ( ناسا ) و JPL با همکاری شرکت بزرگ کامپیوتری اینترنتی گوگل سعی دارد شبکه ای از خطوط اینترنتی بین سیاره ای را راه اندازی کند. این شرکت با همکاری “وینت سرف” که به پدر اینترنت معروف است و مسؤول…