22 خرداد 1400 19

نمی‌توان جلوی فاجعۀ برخورد سیارک را گرفت!

بیگ بنگ: بر اساس شبیه‌سازی‌هایی که سازمان‌های فضایی مطرح انجام داده‌اند، در حال حاضر هیچ فناوری روی زمین قادر نیست از برخورد سیارکی عظیم به زمین جلوگیری کند. سیارکی که به گفته آن‌ها، می‌تواند به نابودی اروپا بیانجامد.