۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ 0

شبیه سازی ۱۳.۸۲ میلیارد ساله تکامل کیهان + ویدئو

بیگ بنگ: دانشمندان با استفاده از شبیه‌سازی کامپیوتری توانستند نقشه‌ای سه بعدی از تحولات کیهان را که شامل، انفجار ستارگان ، تغییر و تحولات خوشه های کهکشانی و … در ۱۳.۸۲ میلیارد سال پیش است را در مکعبی به ضلع ۳۵۰ میلیون سال ارائه کنند.