10 تیر 1392 1

۱۰ معمای بزرگ عالم ( قسمت سوم)

5) عالم چند بعد دارد؟ از زمانی که اینشتین مفهوم فضا- زمان را مطرح کرد، همواره عالم را موجودی چهار بعدی تشریح کرده ایم، سه بعد فضایی و یک بعد زمان، اما پژوهش های بیشتر در حوزه نظریه ریسمان نشان می دهد که ممکن است عالم 11 بعد داشته باشد. چه می دانیم؟ هیچ مدرک…

27 خرداد 1392 0

شتاب‌دهنده‌ها و آشکارسازهای ذرات – قسمت سوم

شتاب‌دهنده‌هاي AC شتاب‌دهنده‌هايي كه با استفاده از ميدان الكتريكي با فركانس راديويي (rf) كار مي‌كنند به دو دسته‌ي خطي و چرخه‌اي تقسيم مي‌شوند. شتاب‌دهنده‌هاي خطي در يك شتاب‌دهنده‌هاي خطي يا «ليناك»،  يون‌ها از يك سري لوله‌هاي فلزي به نام لوله‌هاي جابه‌جا‌كننده كه در يك محفظه خلاء قرار گرفته‌اند و متوالياً به ترمينال‌هاي يك نوسانگر آر…

20 اسفند 1391 0

شتاب‌‌دهنده‌ها و آشكارسازهاي ذرات – قسمت اول

مقدمه براي كاوش در مورد ساختار هسته (فيزيك هسته‌اي) يا هادرون‌ها (فيزيك ذرات) نياز به پرتابه‌هايي است كه با طول موج آن‌ها به كوچكي شعاع مؤثر هسته‌ها يا هادرون‌ها باشد. اين امر مستلزم حداقل تكانه (رجوع به فيزيك 1 دانشگاهي) و بنابراين يك حداقل انرژي براي پرتابه‌ها است. اغلب آزمايش‌ها با استفاده از باريكه‌ي ذراتي…

20 اسفند 1391 2

معرفي كتاب – مقدمه‌اي بر فيزيك هسته‌اي و ذرات بنيادي

فيزيك هسته‌اي و فيزيك ذرات بنيادي، دو شاخه بسيار خويشاوند در حوزه‌ي علم فيزيك هستند كه علاوه بر كاربردهاي فراوان، تأثير به‌سزايي در فهم ساير شاخ‌هاي علم فيزيك مثل اختر فيزيك و كيهان‌شناسي دارند. كتاب خاضر كه يكي از كتاب‌هاي جذاب و مقدماتي با پوشش وسيع در اين شاخه است و توسط يكي از برجستگان…