24 آبان 1393 5

رصد شعله های خورشیدی در اوج فعالیت 11 ساله

بیگ بنگ: در فرآیندی که هنوز علت آن برای خورشیدشناسان به‌روشنی مشخص نیست، هر 11 سال یکبار فعل و انفعالات مغناطیسی‌ خورشید به اوج می‌رسد. در نتیجه این رویداد، لکه‌های تیره بزرگ و طوفان‌ها و شراره‌های بزرگ در سطح این ستاره ظاهر می‌شود.

21 اردیبهشت 1393 0

کشف همزاد خورشید!

بیگ بنگ: ستاره شناسان موفق شدند همزاد خورشید را کشف کنند، این ستاره چه از لحاظ اندازه و چه از لحاظ ترکیب شیمیایی شبیه خورشید ما است.