6 مهر 1398 0

تپه‌های شنی مریخ در حال آب شدن

بیگ بنگ: این اَشکال عجیب و غریب بر روی مریخ چیست؟ تپه‌های شنی در حال آب شدن. با آمدن فصل بهار در نیمکرۀ شمالی مریخ، تپه‌های شنی در نزدیکی قطب شروع به آب شدن کرده‌اند. این عکس در اواخر می 2019 توسط مدارگرد ردیاب گاز اگزومارس ثبت شده است.

7 آبان 1396 0

دلیل خطوط شگفت‌انگیز در پستی بلندی‌های مریخ چیست؟

بیگ بنگ: محققان معتقدند که موفق شده‌اند دلیل ایجاد خطوط شگفت‌انگیز در پستی بلندی‌های مریخ و حفره‌های آنها را کشف کنند. محققان کالج “ترینیتی”(Trinity) دوبلین در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که بلوک‌های کربن دی‌اکسید در مریخ سبب ایجاد ساختارهای خطی در تپه‌ها شده است.