6 اسفند 1397 0

دانشمندان علت شکل دنباله‌دار 67P را توضیح دادند

بیگ بنگ: بیش از دو سال پس از قطع ارتباط آژانس فضایی اروپایی با فضاپیمای روزتا، دانشمندان اطلاعاتی را دربارۀ تاریخ و تکامل دنباله‌دار 67P اعلام کردند. دانشمندان با موفقیت نیروهای تنشی که دنباله‌دار 67P را میلیون‌ها سال پیش تشکیل داده‌اند اندازه‌گیری کردند.

1 اسفند 1393 0

دنباله دارها

بیگ بنگ: دنباله دار یک جرم یخی است که غبار و گاز درون خود را بیرون می پاشد. بیشتر دنباله دارهایی که ما از زمین مشاهده می کنیم در مدار بیضی شکل بزرگی به دور خورشید در گردش هستند. هر دنباله دار از یک هسته جامد که توسط ابری به نام گیسو احاطه شده، تشکیل…