20 تیر 1398 0

منشأ شیشه به صحرای لیبی باز می‌گردد

بیگ بنگ: شیشه صحرای لیبی یک شیشه طبیعی است که در غرب مصر یافت شده و 29 میلیون سال پیش شکل گرفته است، هرچند منشا آن هنوز تحت بحث و بررسی قرار دارد: دو فرضیه‌ عمده در مورد تشکیل آن عبارتند از ذوب شدن توسط برخورد شهاب‎‌سنگ یا ذوب شدن توسط یک انفجار هوای جوی…

11 خرداد 1398 1

به حل فیزیک عجیب شیشه بسیار نزدیک‌تر شدیم

بیگ بنگ: شیشه در همه جا وجود دارد و به نظر یک چیز عادی است، اما در واقع رمز و رازی باورنکردنی دارد. شیشه معمایی فیزیکی است که از زمان اولین مواجهۀ بشر با آن، یعنی هزاران سال قبل، درک او را به چالش کشیده و فراتر از فهم بشر بوده است.