17 مرداد 1399 0

صخره‌های باستانی “خنجر خورشید”

بیگ بنگ: صخره‌های باستانی “خنجر خورشید” به شما آسیب نمی‌رسانند، بلکه می‌توانند «زمان» را به شما بگویند. “خنجر خورشید” یک شکاف خنجر مانند در سایه است که توسط تابش نور خورشید از میان شکاف در صخرۀ نزدیک به وجود آمده است.