7 اسفند 1395 1

تصویر نجومی روز: نمایی پانوراما از همۀ سیارات

بیگ بنگ: در این تصویر 360 درجۀ پانوراما شاهد منظره ای از صفحه دایرة البروج هستیم که طی آن، هفت سیاره در آسمان پر ستاره دیده می شوند. این طرح موزائیکی با عکس های گرفته شده در روزهای 24 تا 26 ژانویه از ساحل ناکپان النيدو در شهر پالاوان فیلیپین ساخته شده است.