4 شهریور 1392 0

صورت فلکی عقاب ( Aquila )

صورت فلکی عقاب را در جهان غرب از 1200 سال قبل از میلاد به عنوان یک پرنده می شناختند که در امتداد راه شیری تابستانه قرار گرفته و منطقه ای بسیار غنی جهت مطالعات ستاره شناسی با تلسکوپ زاویه باز است. زمان رسیدن به نصف النهار 8 شهریور و مساحتش 652 درجه مربع میباشد. ستاره…